• darkblurbg

Veranderen in organisaties is een gegeven en vindt continue plaats. Hoe maakt u uw veranderingen succesvol en vooral afgestemd op wat uw organisatie moeten doen om relevant te zijn en te blijven.

Organisaties spelen in op ontwikkelingen die zich snel opvolgen waardoor het noodzaak wordt om de veranderingen kort cyclisch te managen in plaats dat er alleen gekoerst wordt op de lange termijn. Er is een focus op het gebruik van nieuwe technologie waardoor de klantrelatie en dienstverlening anders wordt. Organisaties die in staat zijn om snel in te spelen op veranderende wensen van klanten creëren een voorsprong en zijn duurzaam succesvol. Dit vraagt om flexibiliteit en medewerkers die in staat zijn om waarde toe te voegen aan deze disruptieve ontwikkelingen en innovaties. Hoe past u zich hieraan aan?

Mijn dienstverlening focust op de transitie naar een wendbare organisatie. Traditionele businessmodellen zijn niet meer houdbaar door voortschrijdende technologie en veeleisende klanten die veel meer keuze hebben uit aanbieders, kanalen en zelf de regie nemen hoe zij hun producten en diensten willen afnemen.

Veranderen in een disruptieve organisatie is geen eindig project maar een mindset die organisaties succesvol laat zijn. Verandering zullen steeds meer ingezet worden door de medewerkers vooral doordat er agile en kort cyclisch gewerkt wordt.

 Mijn kracht zit in het vermogen om disruptieve ontwikkelingen te zien en de impact hiervan te vertalen naar hoe een organisatie daarop in moet spelen. Gezonde nieuwsgierigheid, leergierigheid en lef om deze ontwikkelingen bespreekbaar te maken en te vertalen naar concrete oplossingen is waar ik kan bijgedragen aan tastbare resultaten.

 

Mijn bijdrage bij bewustwording en analyse:

  • Workshop agility, wat is een agile organisatie en een wat is het belang van een agile mindset in een interactieve sessie maak ik MT en medewerkers bewust over hoe u waarde creëert door een agile manier van werken.

  • Agility scan, Waar liggen voor u de kansen en belemmeringen om een agile organisatie te worden. Hoe staat het met de learning agility van uw medewerkers en wat zijn de aanleidingen voor uw transitie naar een agile organisatie

  • Agile coaching, de ontwikkeling naar een wendbare organisatie en het realiseren van een agile mindset en cultuur gaat niet vanzelf. Het is soms lastig om los te komen van oude patronen of  traditionele business modellen en organisatiestructuur. Met succes zet ik mijn ervaring als coach voor u in om MT’s, stakeholders en (scrum)teams te laten ontdekken hoe agile echt gaat werken

 

Mijn rol binnen projectmanagement:

  • Inrichten van agile projecten en uw (multidisciplinaire) teams begeleiden en coachen om als zelfsturend team te functioneren
  • Projectinitiatie door het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse of opstellen van een business case
  • Het aansturen van change projecten als projectmanager (Prince II gecertificeerd)
  • Scrum master of Productowner binnen uw agile projecten