• darkblurbg

Voor de accountants van EY is de registratie van gevolgde opleidingen en trainingen van groot belang om de certificering als accountant te behouden. De wens van EY is om deze registratie te digitaliseren, uniformiteit te realiseren waardoor tijdige en juiste aanlevering door medewerkers en partners ondersteund wordt. Het project heeft geresulteerd in 99% gecertificeerde compliancy voor opleidingen.


KPN wil excellente performance van de business partners voor het zakelijke segment borgen. Daarom is in dit project een leeromgeving gerealiseerd in de vorm van van een virtuele academy waarin permanent aanbod is van aantrekkelijke leervormen zoals gamification en mobile learning beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Registratie van opleidingsactiviteiten worden in de vorm van PE-punten vastgelegd in de leeromgeving.


Voor de 50000 medewerkers van Rabobank Nederland is een Riskmanagement Awareness programma opgezet met het doel kennis en houding rond integriteit en riskmanagement te verbeteren. De uitdaging was om door middel van een elearning leergang de riskmanagement topics dicht bij de werksituatie van de medewerkers te brengen zodat risk aware gedrag geïnternaliseerd wordt.


Implementatie van Basel 3 richtlijnen met betrekking tot de rapportage over de liquiditeitspositie van de bank vereist de inrichting van een nieuwe infrastructuur, processen en middelen voor het opleveren van de rapportages. Daarvoor is het noodzakelijk dat er in de mindset van de finance medewerkers meer aandacht komt voor samenwerking en communicatie tussen de finance community van de business lines en met de business zelf. Ter ondersteuning hiervan is een global learning en awareness programma opgezet

 


Binnen de plant Canfactory loopt het lean programma Wcom reloaded. Er is besloten om de training van operators ook lean uit te voeren. Daarbij wordt een oplossing gevraagd voor het werkplekopleiden waarbij de uitvoering van de opleidingen door collega 1e operators wordt uitgevoerd. Performancesupport en managementsuppport bij de bewaking van voortgang en kwaliteit van de werkplekopleiding is hierbij essentieel.


Ontwikkelen van de Axveco learning propositie. Adviseren over het uitbreiden van de learning services met het doel een full service learning propositie aan klanten aan te kunnen aanbieden op het gebied van non-financial risk learning. Opzetten van opleidingsplannen en een aanpak voor de inrichting van een risk academy voor Axveco klanten.


Aviko ziet het belang van het effectief inzetten van Learning & Development als belangrijke voorwaarde voor de internationale groeiambities. Om dit te realiseren is een programma ingericht om de Aviko Academy in te richten en een duurzame visie op leren te ontwikkelen. Met een agile aanpak is een Learning Management Systeem geïmplementeerd en een Aviko curriculum beschikbaar. Leren op de werkplek staat daarbij centraal.


Stagebegeleiding en coaching van studenten marketing en commerciële economie.